Voor welke Lean Six Sigma opleiding kies jij?

Voor welke Lean Six Sigma opleiding kies jij?

Je weet dat het niet altijd even lekker loopt binnen je organisatie. Bedrijfsprocessen werken niet optimaal en er worden ongemerkt veel fouten gemaakt. Dit heeft grote gevolgen. Niet alleen doordat er hiermee veel tijd wordt verspild, maar ook omdat het extra kosten oplevert. Voor het optimaliseren van een bedrijf is het van belang dat men weet hoe bedrijfsprocessen geanalyseerd en verbeterd kunnen worden. De lean-methodologie kan hierbij van dienst zijn. 

Voordat je een Lean Six Sigma kan gaan volgen, zal je echter eerst een keuze uit de verschillende trainingen en niveaus moeten maken. Lean Six Sigma kent vier verschillende niveaus: yellow belt training, orange belt, green belt en black belt. Maar voor welke opleiding kies je? 

Om te kunnen begrijpen wat de juiste keuze is voor jou, is het belangrijk om de verschillen te kennen. In dit artikel bespreken we de verschillende niveaus en wat je hiervan kunt verwachten.

Yellow belt training 

De yellow belt training is de kortste cursus waarbij je basisprincipes van de Lean-methodologie leert kennen. Deze cursus duurt slechts één dag. Je maakt kennis met de basismaterie en leert ook de meest gebruikte instrumenten kennen. Na de training beschik je over voldoende kennis om mee te kunnen delen in een Lean Six Sigma project binnen jouw organisatie. 

Orange belt training 

De orange belt training is bedoeld voor mensen die niet alleen willen kunnen meedoen aan een project, maar ook zelf graag deze technieken onder de knie willen krijgen. Na de tweedaagse cursus zijn zij in staat om simpele technieken zelfstandig toe te passen. De cursus wordt dus ook afgesloten met een praktijkexamen waarbij extra aandacht is voor het toepassen van de methodes. Zo ben je in staat om bij lopende projecten te helpen, maar ook om bij nieuwe Lean verbeterprojecten van dienst te zijn. 

Green belt training 

De green belt training duurt zes dagen. Zes dagen waarin je wordt klaargestoomd om verbeterprojecten te kunnen leiden binnen jouw organisatie. Je leert alle relevante instrumenten te herkennen en op de juiste momenten toe te passen. Daarnaast komt tijdens de cursus vooral de toepassing binnen de praktijk aan bod. Uiteindelijk wordt de opgedane kennis getoetst op twee onderdelen. Allereerst de wijze waarop je in staat bent om pijnpunten bloot te leggen en daarnaast ook op je oplossingsvermogen met behulp van de juiste instrumenten uit de Lean-methodologie. Je ontvangt pas het certificaat als je zowel het theorie- als het praktijkexamen met een goed resultaat hebt afgerond. 

Black belt training 

De black belt training is het meest intensief. Deze cursus duurt tien dagen en is bedoeld voor iedereen die betrokken wil zijn als projectleider bij grote Lean verbeterprojecten. Hierbij kun je denken aan managers en adviseurs. 

Voor welke belt kies je? 

Maar hoe weet je welke belt het meest geschikt is? Dit hangt vooral af van jouw rol binnen de organisatie. Wees je er ook van bewust dat het belangrijk is om meerdere belts binnen het team te hebben. Geen enkele belt is dus uiteindelijk beter dan de ander. Dit is geheel afhankelijk van de rol die jij straks binnen het team wilt spelen.