Zo check je jouw kredietwaardigheid

Zo check je jouw kredietwaardigheid

De beoordeling van de kredietwaardigheid is een belangrijke stap die financieringsmaatschappijen nemen voordat ze je krediet verlenen. Om cashflowproblemen te voorkomen, moeten kleine en middelgrote ondernemingen een strikt kredietcontrole proces hebben voordat ze nieuwe klanten aannemen. Een financieringsmaatschappij moet het vermogen van een klant om uitstaande schulden te beheren en terug te betalen evalueren voordat ze krediet verlenen. Zij kunnen de risico's van late betalingen of slechte schulden vermijden door informatie over de consument te verzamelen en te onderzoeken om zo de kredietwaardigheid vast te stellen. Om er zeker van te zijn dat je in aanmerking komt voor krediet, zijn er een paar manieren waarop je je kredietwaardigheid kunt controleren. Je kunt belangrijke gegevens over jezelf verzamelen en beoordelen. Je moet ook je financieel verslag en de verhouding tussen schuld en inkomen (DTI, debt-to-income) beoordelen. Op deze manier kun je je eigen kredietwaardigheid onderzoeken. Lees in dit artikel meer over hoe je je kredietwaardigheid kunt controleren.

Belangrijke gegevens verzamelen

Voordat je een kredietverzekering mag afsluiten, beoordelen sommige bedrijven je kredietwaardigheid. Dit doen ze door relevante klantgegevens te verzamelen. Je kunt dit ook zelf doen om er zeker van te zijn dat je in aanmerking komt. Je kunt bijvoorbeeld informatie bekijken over je bedrijf, bank referenties, krediet referenties en meer. Deze specifieke gegevens vergemakkelijken het verzamelen van informatie op één plaats voor een snellere onboarding van klanten. Controleer vervolgens ook al je kredietrapporten. Een analyse van het kredietrapport is de beste manier om je kredietwaardigheid te bepalen. Je kunt kredietscores maken met behulp van informatie uit een kredietrapport. Door je betalingsgeschiedenis en openstaande gegevens te onderzoeken, kun je zien wat je vermogen is om het krediet uiteindelijk te betalen.

Beoordeel je financieel verslag en de verhouding tussen schuld en inkomen

Informatie over je kaspositie vindt je in je financieel jaarverslag. Je balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn allemaal opgenomen in financiële verslagen. Door je openbare financiële verslagen te bekijken, kun je je financiële positie grondig beoordelen. Daarna moet je je schuld/inkomensverhouding (DTI) beoordelen. Om je kasstroomoverzicht beter te begrijpen, onderzoek je je DTI-ratio. De DTI-ratio laat zien hoeveel van je maandelijkse inkomsten worden gebruikt om schulden af te betalen. Op deze manier kun je een risicoprofiel opstellen. Deel je maandelijkse schuldbetalingen door het bruto maandinkomen om tot de DTI-ratio te komen. Heb je een lage DTI-ratio, dan heb je een gezond evenwicht tussen schuld en inkomen. Het betekent ook dat je veilig een lening kunt afsluiten.

Onderzoek je eigen krediet

Om je kredietwaardigheid verder te onderzoeken, moet je verschillende bronnen gebruiken. Deze onderzoeken moeten informatie bevatten over je achtergrond en geschiedenis, het kredietbeleid en het verouderingsrapport van je vorderingen. Je moet ook je economische en politieke klimaat analyse, toekomstige zakelijke waarschijnlijkheid en besluitvorming uitzoeken. Zorg ervoor dat je ook een grondige rekening analyse uitvoert nadat je alle vereiste gegevens hebt verkregen. Je moet zorgvuldig je financiële rekeningen herzien en kredietanalyse gebruiken. Dit is belangrijk om de kans op wanbetaling in te schatten en handelsreferenties te evalueren. De rentabiliteitsratio, de leverage ratio en de liquiditeitsratio zijn enkele van de cruciale financiële maatstaven waarmee je rekening moet houden bij de kredietanalyse.