Hoe kan ik achterhalen of mijn ouders een begrafenisverzekering hadden?

Hoe kan ik achterhalen of mijn ouders een begrafenisverzekering hadden?

Op het moment dat je ouders overlijden, is er vaak veel emoties. De nodige zaken moeten worden geregeld, dat kan veel van je vragen. Wanneer in een dergelijke situatie niet duidelijk is hoe je ouders de zaken rondom het overlijden geregeld hebben, kan dit de situatie extra lastig maken. Wat kun je bijvoorbeeld doen als het niet duidelijk is of je vader of moeder verzekerd is voor de uitvaart? Hoe kun je er dan achter komen of dit het geval is? En is het van belang dat dit duidelijk wordt voor de uitvaart geregeld is of kan dit ook erna? Kortom er kunnen diverse vragen opkomen wanneer hier onduidelijkheid over bestaan. In dit artikel geven we weer welke stappen je kunt zetten om helderheid hierover te krijgen.

Nagaan of er een begrafenisverzekering is

Het afsluiten van een begrafenisverzekering, ook wel uitvaartverzekering genoemd, is in Nederland niet verplicht. In sommige situaties is er voor de nabestaanden geen duidelijkheid of er wel of geen verzekering is afgesloten. Regelmatig lopen zij duizenden euro's mis, omdat zij de verzekeringspolis niet verzilveren. Het is dus zeker de moeite waard wanneer je in een soortgelijke situatie verkeert, na te gaan of er sprake is van een begrafenisverzekering. Maar hoe kun je hier achter komen? Er zijn heel veel verschillende maatschappijen waar een verzekering kan worden afgesloten. Via de afschriften van de bankrekening kan in sommige gevallen de verzekeraar worden getraceerd. Het is dus zeker de moeite waard om deze als eerste stap na te gaan. Niet in alle gevallen geeft dit duidelijkheid. Het kan voor komen dat iemand al geruime tijd geleden zijn premie heeft betaald. In dit geval zijn er dus geen recente afschriften meer terug te vinden. In zo'n situatie kun je je wenden tot het Verbond van Verzekeraars. Zij hebben een zoekfunctie, die ondersteund bij het vinden van vermiste polissen. Deze instanties kan dus hulp bieden om na te gaan of er wel of geen begrafenisverzekering is afgesloten en zo ja, bij welke maatschappij.

Heb je na de uitvaart nog recht op vergoeding vanuit de begrafenisverzekering?

Ook tientallen jaren na het overlijden is het nog mogelijk voor de nabestaanden om een begrafenisverzekering te verzilveren. De voorwaarden die bij afsluiten zijn vastgesteld zijn hierbij van toepassing. Verzekeraars worden steeds meer gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar nabestaanden van polissen, die langdurig niet worden uitgekeerd. Niet in alle gevallen wordt hier gehoor aan gegeven. Zelf de stap zetten richting het Verbond van Verzekeraars is dus het meest verstandige advies als je op een andere manier geen duidelijkheid in soortgelijke situaties kunt krijgen.